Srdečne vás pozývame na Koncert učiteľov, ktorý sa uskutoční v zmenenom termíne, vo štvrtok 7. apríla 2022 o 17:00 hod. v Synagóge v Ružomberku.

Súčasťou koncertu bude aj výstava prác pedagógov výtvarného odboru.

Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý na pomoc Ukrajine.