Poď študovať k nám. V našej škole to žije umením. 

Milí rodičia, práve teraz máte príležitosť prihlásiť svoje dieťa na niektorý z ponúkaných odborov našej ZUŠ. Deťom zabezpečujeme príjemne a užitočne strávený čas, zameraný na rozvoj ich nadania a talentu. 

V prípade záujmu o štúdium na našej škole si môžete vyplniť elektronickú prihlášku.  https://szusjanos.edupage.org/register/ 

V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na všetky nové talenty.