Súťažný maratón, ktorý sme absolvovali počas mesiaca máj máme úspešne za sebou.

Školskej hudobnej súťaže Euromusic sa zúčastnili žiaci v hre na klavíri, gitare, akordeóne, heligónke, zobcovej a priečnej flaute a žiaci speváckeho oddelenia.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich prípravu a krásne výkony. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom, že vediete svoje deti k tak krásnemu umeniu akým je hudba.

Poďakovanie si v neposlednom rade zaslúžia aj naši kolegovia za prípravu detí na súťaž a odovzdávanie vedomostí.