Nový školský rok je pred nami a preto máme pre vás pár dôležitých informácií.
Naši učitelia vám budú zajtra, 4. septembra k dispozícii na všetkých elokovaných pracoviskách počas zápisu.
V novom školskom roku 2023/2024 máme aj pár noviniek. Zmenilo sa školné a tiež číslo účtu. O všetkom vás podrobne informujú triedni učitelia.
Máme ešte zopár voľných miest, tak príďte medzi nás do SZUŠ Jánoš, kde vzbudzujeme v žiakoch lásku k umeniu, otvárame im skryté dimenzie, poznanie nových svetov a fantázie. Radi vás privítame v našej umeleckej škole.
Ponúkame vám štúdium vo výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore. Prihlásiť sa môžete do 14. septembra 2023 cez link https://szusjanos.edupage.org/register/.
Tešíme sa na všetky dobrodružstvá, ktoré nám tento rok prinesie.