Prežite Vianoce so Súkromnou základnou umeleckou školou Jánoš.

Srdečne vás pozývame na vianočný koncert do Dolného Kubíne.

Tešíme sa na vás v pondelok 11. decembra 2023 o 16:30 hod. v MsKs Dolný Kubín.

Súčasťou koncertu bude výstava prác žiakov výtvarného odboru a vianočný jarmoček.

Vstupné na koncert sú 3 eurá.