Príďte načerpať vianočnú atmosféru do Kultúrneho domu Andreja Hlinku v piatok 15. decembra 2023.

Srdečne vás pozývame na vianočný koncert v meste Ružomberok.

Súčasťou koncertu bude výstava prác žiakov výtvarného odboru a vianočný jarmoček.

Realizáciu vianočného koncertu finančne podporila Komunitná nadácia Liptov.

Vstupné na koncert sú 3 eurá.