Milí kolegovia, želáme vám krásny Deň učiteľov.
Ďakujeme vám za vašu obetavú a inšpirujúcu prácu.
Aj keď sú niektoré momenty vašej práce náročné, vždy sa môžete riadiť heslom “Kde slová zlyhajú, umenie prehovorí.“
Naši pedagógovia a bývalí žiaci školy sa už intenzívne pripravujú na Učiteľský koncert, ktorý je darčekom pre Vás za Vašu podporu a dôveru.
Všetci ste srdečne vítaní.