Žiaci hudobnej náuky sa 22. apríla 2024 zučastnili hudobnej konferencie na VŠMU s názvom O hudbe chcem vedieť viac. Na konferencii predniesli svoje pripravené príspevky v rámci svojich kategórií.
Šimon Kohút sa umiestnil na 3.mieste v I. kategórii. Viktória Kadubcová a Tereza Brožová získali 3. miesto v III. kategórii. Miriam Mudičková a Barbora Berková, Alžbeta Kolčáková a Laura Márnotová zíslali čestné uznanie v III. kategórii.
Konferencie a pripravených sprievodných workshopov sa zúčastnili aj žiaci z hudobnej náuky z elokovaného pracoviska Likavka. Žiakov pripravili pani učiteľky Terézia Timková a Michaela Jakabová.