Žiaci klavírneho oddelenia sa v stredu 23. mája 2024 zúčastnili celoslovenskej sútaže Pianoforte. Zo Starej Ľubovne si Rastislav Caban z triedy pána učiteľa Michala Króla odmiesol umiestnenie v bronzovom pásme. Matúš Hutár z triedy pani učiteľky Moniky Paškovej získal čestné uznanie. Žiakom gratulujeme a ich pedagógom ďakujeme za prípravu